شنبه, 5 بهمن 1398آدرس: يزد، خيابان فرخي، روبروي داروخانه شهید چمران، کوچه آيت الله غفاري، بن بست گلشن

کدپستي:  ۶۴۴۹۳ - ۸۹۱۳۹

تلفن: ۹۴ ۹۴ ۶۲ ۳۶ (۰۳۵) و ۴۱ ۳۱ ۲۲ ۳۶ (۰۳۵)

فکس: ۷۷ ۴۹ ۲۲ ۳۶ (۰۳۵)
  
 آدرس اينترنتي :   www.yazdkidney.ir

 » در حال بازدید: 2 نفر
 » بیشترین بازدید همزمان: 47 نفر
 » بازدید امروز: 39 مرتبه
 » بازدید دیروز: 40 مرتبه
 » کل بازدید: 90348 مرتبه
 » میانگین: 47 بازدید در روز