جمعه, 14 آذر 1399
اهدا کليه

مدارک مورد نیاز جهت صدور کارت پیوند

 

1 کپی شناسنامه اهدا کننده (صفحه اول و صفحه مشخصات همسر) 4 عدد
2 کپی کارت ملی اهدا کننده 4 عدد
3 کپی شناسنامه رضایت دهنده (صفحه اول و صفحه مشخصات همسر) 2 عدد
4 کپی کارت ملی رضایت دهنده 2 عدد
5

رضایت محضری از:

  • در صورتی که داوطلب اهدای کلیه متأهل باشد:  رضایت محضری از اهدا کننده و همسر
  • در صورتی که داوطلب اهدای کلیه مجرد باشد: رضایت محضری از پدر
  • در صورتی که داوطلب اهدای کلیه مجرد باشد و پدر فوت کرده باشد: گواهی فوت پدر و رضایت محضری از مادر
  • در صورتی که داوطلب اهدای کلیه مجرد باشد و پدر و مادر فوت کرده باشند: گواهی فوت پدر و مادر و معرفی به پزشک قانونی جهت رضایت عمل
  • در صورتی که داوطلب اهدای کلیه مطلقه باشد: معرفی به پزشک قانونی جهت رضایت عمل
1 عدد
6 کپی آزمایش یا کارت گروه خون 1 عدد
7 عکس 4*3 4قطعه
8 سفته به مبلغ 20.000.000 ریال معادل 2 میلیون 1 عدد
 » در حال بازدید: 3 نفر
 » بیشترین بازدید همزمان: 47 نفر
 » بازدید امروز: 53 مرتبه
 » بازدید دیروز: 337 مرتبه
 » کل بازدید: 124247 مرتبه
 » میانگین: 56 بازدید در روز