یکشنبه, 19 مرداد 1399
صدور کارت پيوند

مدارک مورد نیاز جهت صدور کارت پیوند

 

1 کپی شناسنامه (صفحه اول و صفحه مشخصات ه) 1 عدد
2 کپی کارت ملی 1 عدد
3 کپی صفحه اول دفترچه بیمه بیمار که تاریخ اعتبار داشته باشد 1 عدد
4 کپی آزمایش یا کارت گروه خون 1 عدد
5 عکس 4*3 6 قطعه
6 اصل کارت دیالیز -
7 شرح عمل پیوند کلیه 2 عدد
8 نامه از بخش پیوند مبنی بر پیوند از جسد یا زنده 2 عدد
9 لیست داروهای مصرفی بیمار که بیمارستان ارائه می دهد 1 عدد
10 مبلغ 100.000 ریال معادل 10.000تومان هزینه صدور کارت -
 » در حال بازدید: 5 نفر
 » بیشترین بازدید همزمان: 47 نفر
 » بازدید امروز: 61 مرتبه
 » بازدید دیروز: 153 مرتبه
 » کل بازدید: 109343 مرتبه
 » میانگین: 52 بازدید در روز