دوشنبه, 3 تیر 1398
صدور کارت پيوند

مدارک مورد نیاز جهت صدور کارت پیوند
 

  • ارائه کارت دیالیز یا داروئی جهت تعویض 
  • گواهی پیوند از بیمارستان محل پیوند مبنی بر اینکه بیمار در چه تاریخی پیوند کرده است
  • 1 قطعه عکس 
  • کارت یا آزمایش گروه خون
 » در حال بازدید: 2 نفر
 » بیشترین بازدید همزمان: 47 نفر
 » بازدید امروز: 42 مرتبه
 » بازدید دیروز: 31 مرتبه
 » کل بازدید: 73052 مرتبه
 » میانگین: 43 بازدید در روز