پنجشنبه, 23 آبان 1398
صدور کارت پيوند

مدارک مورد نیاز جهت صدور کارت پیوند
 

  • ارائه کارت دیالیز یا داروئی جهت تعویض 
  • گواهی پیوند از بیمارستان محل پیوند مبنی بر اینکه بیمار در چه تاریخی پیوند کرده است
  • 1 قطعه عکس 
  • کارت یا آزمایش گروه خون
 » در حال بازدید: 3 نفر
 » بیشترین بازدید همزمان: 47 نفر
 » بازدید امروز: 42 مرتبه
 » بازدید دیروز: 32 مرتبه
 » کل بازدید: 85298 مرتبه
 » میانگین: 46 بازدید در روز