جمعه, 14 آذر 1399
کارت دياليز

مدارک مورد نیاز جهت صدور کارت دیالیز:

 

همودیالیز و صفاقی:

1 کپی شناسنامه (از تمامی صفحات شناسنامه ) 3 عدد
2 کپی کارت ملی 2 عدد
3 کپی صفحه اول دفترچه بیمه بیمار 2 عدد
4 کپی آزمایش یا کارت گروه خون 2 عدد
5 عکس 4*3 6 قطعه
6 معرفی نامه از بخش دیالیز که حتما باید به امضای پزشک معالج و مهر بخش دیالیز رسیده باشد. 2 عدد
7 مبلغ 100.000 ریال معادل 10.000تومان هزینه صدور کارت -

 

دارویی:

1 کپی شناسنامه (از تمامی صفحات شناسنامه ) 3 عدد
2 کپی کارت ملی 2 عدد
3 کپی صفحه اول دفترچه بیمه بیمار 2 عدد
4 کپی آزمایش یا کارت گروه خون 2 عدد
5 عکس 4*3 6 قطعه
6 معرفی نامه از پزشک معالج به انجمن 2 عدد
7 نامه پزشک مبنی بر اجازه پیوند 2 عدد
8 مبلغ 100.000 ریال معادل 10.000تومان هزینه صدور کارت -

 

 

دریافت معرفی نامه

 » در حال بازدید: 3 نفر
 » بیشترین بازدید همزمان: 47 نفر
 » بازدید امروز: 61 مرتبه
 » بازدید دیروز: 337 مرتبه
 » کل بازدید: 124255 مرتبه
 » میانگین: 56 بازدید در روز